Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Εθνικοί Δρυμοί της Ρωσίας: Η Γη των Ορεινών Τράγων

Φωτογράφος Ίγκορ Σπιλιόνοκ